REAKTO

Dołącz do rewolucji #XaaS

z wykorzystaniem dronów

w ochronie mienia

REAKTO to polska spółka zajmująca się tworzeniem i obsługą systemu szybkiego reagowania wykorzystującego drony, dedykowanego agencjom ochrony oraz klientom indywidualnym.

Branża: IT, informatyka, oprogramowanie, hardware

296 300 zł

55 inwestorów

3 mln zł

(cel maksimum)

101%

Oferowany procent udziałów:

12,9% - 23,4%

Wycena (pre-money):

9,8 mln zł

Lokalizacja: Polska, Kraków

Odwiedź nas:

1 515 000 zł

(cel minimum osiągnięty)

Kampania zakończona 4 listopada 2021 r. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem kontakt@smartfunds.pl.

Kampania crowdfundingowa

179 inwestorów

Strona WWW

Obserwuj nas na:

Zapisz się

REAKTO to polska spółka zajmująca się tworzeniem i obsługą systemu szybkiego reagowania wykorzystującego drony, dedykowanego agencjom ochrony oraz klientom indywidualnym.

Obecnie REAKTO rozwija autorską usługę pozwalającą na półautonomiczne (docelowo również autonomiczne) loty patrolowe i interwencyjne za pomocą bezzałogowych statków powietrznych. Prezesem spółki jest Wojciech Stawiarski, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania systemów informatycznych w środowiskach o wysokiej dostępności i wysokiej wydajności. Zarząd spółki składa się z grupy ekspertów z dziedzin IT, inżynierii pojazdów, handlu i logistyki oraz pozyskiwania wsparcia publicznego.

Poznaj REAKTO - zobacz wideo z webinaru

Wysłuchaj odcinka podcastu "21% Rocznie | Jak inwestować" z udziałem Wojciecha Stawiarskiego, prezesa zarządu REAKTO.

Drony i stacje dokujące, niczym paczkomaty, w każdym mieście w Polsce – Wojciech Stawiarski, REAKTO

Drony w modelu Anything as a Service (XaaS)

REAKTO buduje infrastrukturę składającą się z sieci bezobsługowych stacji dokujących i floty dronów, oraz dedykowanego oprogramowania, aby zapewnić szybką i skuteczną ochronę mienia. Korki czy braki kadrowe nie są już wymówką na opóźnioną reakcję patroli interwencyjnych. W średnich i dużych miastach dron REAKTO będzie mógł znaleźć się na miejscu interwencji nawet w 3 minuty, aby przerwać lub utrudnić włamanie bądź niszczenie mienia.

Zalety rozwiązania REAKTO:

dla partnerów

– agencji ochrony:

dla klientów końcowych

– indywidualnych i biznesowych:

brak inwestycji w technologię

automatyzacja interwencji

redukcja kosztów operacyjnych

prowizja od sprzedaży abonamentu

stały, niski

abonament

realizacja zadań patrolowych i prewencyjnych

na miejscu
w 3 minuty od wezwania

natychmiastowa ocena zagrożenia

Przeczytaj o REAKTO w...

Historia powstania, dotychczasowe osiągnięcia i plany rozwoju REAKTO

Pomysł Powstanie REAKTO wynikło z realnej potrzeby ochrony wielokrotnie niszczonego i rabowanego rodzinnego domku górskiego. Lokalizacja uniemożliwiała szybką reakcję na potencjalne zagrożenie. Kolejne włamanie, które miało miejsce w marcu 2020 roku zrodziło myśl - A CO GDYBY WYKORZYSTAĆ DRONA DO SZYBKIEGO DOTARCIA NA MIEJSCE? Temat został poruszony na jednym z towarzyskich spotkań między przyszłymi założycielami (Wojciech Stawiarski, Szymon Lekstan) i szybko przekształcił się z ciekawostki w przedmiot badań i analiz. Niedługo później do projektu dołączył Dawid Zielonka, który wsparł zespół ekspertyzą techniczną i umożliwił szybką weryfikację pierwotnych założeń. Bartosz Kosiński dołączył w Q3 2020 podczas poszukiwań biura projektowego, które wsparłoby firmę w składaniu wniosków na granty technologiczne i do inkubatorów.

Przy założeniu pozyskania odpowiednich środków z kampanii crowdfundingu udziałowego, plan spółki na najbliższy rok jest następujący:

1 kwartał 2022

MVP modelu drona oraz stacji dokującej, demo oprogramowania

2 kwartał 2022

Rozpoczęcie programu pilotażowego z agencjami ochrony.

3 kwartał 2022

Przeprowadzenie procesów certyfikacyjnych przed ULC oraz PAŻP.

4 kwartał 2022

Komercyjne wdrożenie usługi w pierwszej lokalizacji.

2025

Infrastruktura REAKTO
w każdym większym mieście w Polsce.

Rynek bezzałogowych statków powietrznych będzie wart ponad 40 mld USD

Rynek bezzałogowych statków powietrznych na świecie rośnie, a wraz ze wzrostem powstały już pierwsze fundusze inwestycyjne typu ETF nakierowane wyłącznie na ten sektor przemysłowo-usługowy. Same inwestycje w firmy zajmujące się dronami mocno wzrosły w ostatniej dekadzie. Już to może dać do myślenia. REAKTO chce na tym wzroście skorzystać.

W 2019 r. sumaryczne inwestycje w sektory związane z dronami po raz pierwszy przekroczyły 1 mld. USD niemal podwajając wartość z poprzednich lat. W 2020 r. inwestycje te sięgnęły już 1,15 mld USD – podaje raport Drone Industry Insights.

Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu CAGR wyniósłby więc 16,4% licząc od 2021 do 2026 r.

Prognozy na następne kilka lat także przedstawiają się obiecująco. Według opublikowanych danych przez analityków MarketsandMarkets, oczekiwana wartość globalnego rynku dronów w 2026 r. wyniesie ok. 58,4 mld USD w porównaniu do szacunku na koniec bieżącego roku wynoszących 27,4 mld USD.

W tym globalny rynek dotyczący małych dronów ma do 2026 r. osiągnąć wielkość 22,5 mld USD przy średnio rocznym wzroście 15,9% w okresie prognozy 2019-2026 – podaje agencja Bloomberga powołując się na raport Fortune Business Insights „Analiza rynku małych dronów”.

Podobne, ale mniej optymistyczne prognozy, przestawili analitycy Drone Industry Insights. Według raportów wartość rynku do 2026 r. ma wzrosnąć do 41,3 mld USD przy średniorocznym wzroście (CAGR) 9,4%.

Rynek ochrony w Polsce

W skali Polski pod prywatną ochroną znajduje się ponad 800 tysięcy obiektów. Regionalne rynki podzielone są zazwyczaj pomiędzy kilka dużych agencji ochrony obsługujących od kilku do kilkudziesięciu tysięcy klientów, oraz kilkanaście/kilkadziesiąt pomniejszych. Kilka przedsiębiorstw prowadzi swoją działalność na skalę krajową lub dominuje w poszczególnych niszach (np. ochrona mienia wojskowego). W REAKTO opracowywana jest lista potencjalnych partnerów, która obejmuje obecnie ponad 2 tysiące przedsiębiorstw.

W 2021 roku wartość rynku ochrony w Polsce może wynieść ponad 11 mld zł. Od 2015 roku można zaobserwować stały wzrost wartości branży, o około 5% w skali roku. Zmienia się dynamicznie charakter świadczonych usług. Za pracownikiem ochrony coraz częściej stoją nowoczesne rozwiązania techniczne, zintegrowane systemy zabezpieczeń, które wymagają obsługi specjalistycznych programów, umiejętności analizy sytuacji i podejmowania właściwych działań. W związku z cyfryzacją, automatyzacją i możliwością zdalnego nadzoru pracownicy ochrony nie są już tak widoczni w obiektach. Świadczy to jednak o nowoczesnych narzędziach pracy i wysokiej jakości usług, a nie o braku konieczności ochrony lub możliwości nadmiernej redukcji kosztów.

Należy zauważyć, że ceny usług związanych z ochroną fizyczną od wielu lat kształtuje wysokość minimalnego wynagrodzenia. Składa się na to duża liczba firm na rynku, ostra konkurencja cenowa, presja klientów oraz wpływ sektora zamówień publicznych, gdzie – mimo zmian w ustawie – w dalszym ciągu podstawowym kryterium wyboru oferenta jest cena. Już w 2020 roku olbrzymi spadek rentowności firm ochroniarskich był związany z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia. W 2021 obok kolejnego wzrostu płacy minimalnej nałoży się to na pełne oskładkowanie umów zlecenie. Koszty wynagrodzeń stanowią 75% – 80% kosztów realizacji usług. Tak duże zmiany kosztów płacowych stanowią wyzwanie zarówno dla firm ochrony, jak i dla klientów. Część firm obawia się wielkości podwyżek, gdyż będą one dla nich zbyt dużym obciążeniem finansowym.

Taka sytuacja na rynku ochrony w istotny sposób sprzyjać będzie dalszej automatyzacji i cyfryzacji usług. To będzie miało bezpośredni, pozytywny wpływ na zainteresowanie usługą REAKTO.

Unikatowy Model biznesowy i kanały sprzedaży REAKTO

Podstawową zaletą usługi tworzonej przez spółkę, z punktu widzenia jej kluczowych partnerów, jest model biznesowy Anything as a Service. Współpracujące z REAKTO agencje ochrony nie będą musiały kupować stacji dokujących, czy dronów na własność, szkolić personelu i certyfikować się przed Urzędem Lotów Cywilnych. Znacząco obniża to próg wejścia we współpracę, w porównaniu do konwencjonalnego procesu sprzedaży. Zamiast tego, agencja ochrony dołączać będzie sieć REAKTO do swojego wachlarza usług i oferować swoim klientom dostęp do niej. W zamian, spółka podzieli się partnerem zyskami ze sprzedaży abonamentu. Partnerstwo z REAKTO jest zatem nie tylko korzyścią w postaci redukcji kosztów operacyjnych i większą konkurencyjnością, ale pozwala również generować wymierny przychód.

To rozwiązanie jest korzystne również dla klienta, ponieważ mając już umowę z agencją ochrony będzie mógł po prostu rozszerzyć ją o usługę REAKTO i w znaczący sposób poprawić bezpieczeństwo swojego domu bądź przedsiębiorstwa.

Kluczowi partnerzy REAKTO

Do tej pory, w ramach rozpoznania rynku i przygotowania się do świadczenia usługi, REAKTO nawiązało współpracę i podpisało listy intencyjne z dwoma renomowanymi agencjami ochrony z województwa małopolskiego:

Sierpień 2020 r.

Nawiązanie współpracy merytorycznej i analitycznej z Capital Security

Listopad 2020 r.

Nawiązanie współpracy merytorycznej i analitycznej z Agencją Ochrony SEZAM

Listopad 2021 r.

Nawiązanie współpracy merytorycznej i analitycznej z Agencją Ochrony VIP Security

Finanse i perspektywy rozwoju REAKTO

Sprzedaż usługi REAKTO odbywać się będzie za pośrednictwem działów sprzedaży partnerskich agencji ochrony, które uprzednio zostaną przeszkolone przez nasz dział Partner Success.

W momencie dołączenia naszej sieci do wachlarza usług agencji, jej dział sprzedaży skontaktuje się z obecnymi klientami celem zachęcenia ich do dokupu usługi REAKTO do już posiadanej usługi ochrony mienia (bądź leasingu systemów alarmowych, itp. - zależnie od profilu działalności agencji). Dokup oferowany będzie ze zniżką, a obecny okres obowiązywania umowy nie ulegnie wydłużeniu. Taki schemat pozwala nam na pozyskanie dużej liczby klientów na bardzo wczesnym etapie wdrożenia.

Kolejno, dział sprzedaży agencji ochrony będzie oferował nowym i powracającym klientom dostęp do naszej sieci, dodatkowo do swoich pozostałych produktów i usług. Bezpośrednim efektem tych działań będzie wzrost średniej wartości klienta nawet o kilkanaście procent.

Będziemy zachęcać agencje do ‘bundlowania’ ofert, oferując w zamian wyższe prowizje. W praktyce, oznaczać to będzie dla REAKTO statystycznie wyższą konwersję, kosztem stopy zwrotu. Osiągnięcie masy krytycznej jest jednak na obecnym etapie dużo ważniejsze, niż lokalna rentowność.

Podstawowe źródła przychodów REAKTO:

  • abonament za usługę (billing miesięczny lub roczny ze zniżką)
  • jednorazowa opłata instalacyjna
  • jednorazowa opłata za tabliczkę informacyjną (opcjonalnie)
  • opłaty dodatkowe za wezwania ponad umowny limit.

Dotychczasowe źródła finansowania projektu

Do Do tej pory REAKTO rozwijało się organicznie, korzystając z dwóch źródeł finansowania. Przede wszystkim, jako wspólnicy, zainwestowaliśmy w rozwój firmy blisko 200 tys. zł ze środków własnych.

W W ciągu ostatnich miesięcy, pozyskaliśmy też finansowanie z grantów i dotacji w kwocie ok. 55 tys. zł.

Ponadto, spółka jest w trakcie procedowania dwóch wniosków:

  • pożyczka dla Startup’ów z FRRR - 94 000 zł na okres 8 lat ze stałym oprocentowaniem 0,18% (pomoc de minimis)
  • NCBiR SZAFIR na „rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa”, na kwotę 6,2 mln zł – REAKTO przeszło pozytywnie ocenę formalną wniosku

Zespół REAKTO

Zespół zarządzający

Wojciech Stawiarski

(CEO)

Posiada 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania systemów informatycznych w środowiskach o wysokiej dostępności i wysokiej wydajności. Posiada także doświadczenie w obszarach zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami IT oraz zarządzania zespołami programistów, projektantów czy artystów w ambitnych, milionowych projektach.

Jego rolą w REAKTO jest nadzorowanie prac we wszystkich obszarach działalności spółki, budowanie spójnej wizji produktów i usług oraz formułowanie długoterminowych celów dla zarządu.

Szymon Lekstan

(CFO/COO)

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu. Jest przedsiębiorcą z ponad 8-letnim doświadczeniem w handlu i logistyce. Posiada doświadczenie w sektorze ubezpieczeniowym, z którym współpraca jest jednym z kluczowych elementów strategii spółki.

W REAKTO odpowiada za codzienne operacje przedsiębiorstwa oraz koordynuje działania między pionami spółki oraz za jej finanse.

Bartosz Kosiński

(CINO)

Ukończył Inżynierię Oprogramowania na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez wiele lat pracował jako animator oraz doradca kluczowy w sieci Regionalnych Ośrodków EFS, zajmując się w dużej mierze przygotowaniem i wdrażaniem projektów innowacyjnych. Przez 8 lat pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej „Meritum”, wdrażając innowacyjne rozwiązania w zakresie edukacji cyfrowej, od 2011 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach (Far Beyond Business). Łącznie pozyskał blisko 10 mln zł dla 16 przedsiębiorstw.

Do jego zadań w REAKTO należy tworzenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa, pozyskiwanie środków publicznych oraz analizowanie potencjału rozwojowego w nowych obszarach.

Urszula Mróz

(Sales Director, non-executive)

Jest absolwentką Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, z doświadczeniem pracy przy innowacyjnych projektach technologicznych oraz współtworzenia projektów unijnych. Mająca doświadczenie w zarządzaniu działem sprzedaży w firmie technologicznej, produkującej wielkogabarytowe drukarki 3D oraz maszyny przemysłowe. Zajmująca się rozwojem biznesów pod kątem rozwiązań IoT.

W REAKTO kieruje działaniami sprzedażowymi, ustalaniem polityki cenowej spółki oraz planowaniem strategii promocji i reklamy.

Dawid Zielonka

(Technical Director, non-executive)

To absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kierunkach inżynieria pojazdów oraz technologia produkcji i eksploatacja systemów technicznych. Konstruktor dronów, mechatronik, z branżą dronów nieprzerwanie związany od ponad 6 lat.

Odpowiedzialny jest za aspekty technologiczne spółki, w tym tworzenie i rozwój produktów REAKTO.

48,47%

Procent udziałów

Wojciech Stawiarski

22,14%

Aktualna struktura udziałowa REAKTO

Szymon Lekstan

23,28%

6,11%

Dawid Zielonka

Bartosz Kosiński

Cele kampanii REAKTO

Dla REAKTO kluczowe jest obecnie ukończenie prac badawczo-rozwojowych i uzyskanie odpowiednich certyfikacji. Pozwoli to nam na uruchomienie pilotażu w 2022 roku i rozpoczęcie generowania pierwszych przychodów ze sprzedaży nawet w tym samym roku.

Kontynuacja

prac badawczo-rozwojowych

Bez odpowiedniego finansowania proces uzyskania MVP i wdrożenia technologii zdecydowanie mógłby się wydłużyć, co zwiększa ryzyko pojawienia się na rynku alternatywnych / konkurencyjnych rozwiązań.

Budowa infrastruktury REAKTO

Uruchomienie centrum operacyjnego

Rozpoczęcie pilotażu

Start procesu komercjalizacji

Szczegółowy plan finansowy REAKTO jest uzależniony od pozyskanego finansowania:

Prace badawczo-rozwojowe

Cel Minimum

660 000 zł

Cel Maksimum

1 450 000 zł

510 000 zł

360 000 zł

Centrum operacyjne, realizacja pilotażu

Koszty administracyjne, prawne (certyfikacja i patenty)

200 000

300 000 zł

Infrastruktura (stacja dokująca + flota dronów) w obszarze pilotażowym

180 000 zł

540 000 zł

Marketing

100 000 zł

200 000 zł

Koszty administracyjne, prawne (certyfikacja i patenty)

200 000 zł

300 000 zł

Infrastruktura pilotażowa (stacja dokująca + flota dronów)

180 000 zł

540 000 zł

Sprzedaż, wdrożenia, wsparcie

200 000 zł

100 000 zł

Możliwe wyjścia z inwestycji

Zakładamy, że inwestorzy chcą pozostać partnerami kapitałowymi przez dłuższy okres wziąwszy pod uwagę możliwości rozwoju spółki oraz potencjał rynku i generowanych zysków.

Rozważane są dwie możliwe strategie wyjścia dla inwestorów.

Pozyskanie inwestora instytucjonalnego lub branżowego

w perspektywie 24-36 miesięcy

1

2

Scenariusz

Scenariusz

Planowane wejście na giełdę w ciągu 24-36 miesięcy, w celu umożliwienia inwestorom opcji uzyskania rynkowej wyceny i dezinwestycji w płynnym rynku.

Zapisz się i dołącz do rewolucji #XaaS

z wykorzystaniem dronów

w ochronie mienia

KAMPANIA CROWDFUNDINGOWA ZAKOŃCZONA 4 LISTOPADA 2021 R.

Kampania crowdfundingowa REAKTO została zakończona 4 listopada 2021 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy

o kontakt pod adresem kontakt@smartfunds.pl.

Wybrane czynniki ryzyka związane z udziałem w kampanii crowdfundingowej i działalnością prowadzoną przez REAKTO

Jak każda firma działająca na rynku REAKTO jest narażone na różnego ryzyka. Staramy się je minimalizować, poprzez monitorowanie rynku, rozbudowę kompetencji, czy współpracę z renomowanymi partnerami. Wśród tych, które identyfikujemy na ten moment jako najistotniesze są:

Ryzyko nieosiągnięcia zakładanej skali działalności

Spółka jest na wczesnym etapie rozwoju i w związku z tym musi przejść przez kilka etapów rozwoju, aby móc osiągnąć znaczącą pozycję na rynku, a co za tym idzie skalę działalności, pozwalającą na regularne generowanie przychodów ze sprzedaży swoich produktów i usług.

Ryzyko związane z celami strategicznymi

Ryzyko związane z krótką historią funkcjonowania Emitenta

Ryzyko Ryzyko związane z nieosiągnięciem przychodów

Ryzyko związane z wprowadzeniem nowych przepisów, w szczególności w zakresie wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych

Ryzyko wzrostu konkurencji

Spółka realizuje strategię rozwoju, której głównym celem jest opracowanie i komercjalizacja wielofunkcyjnej platformy szybkiego reagowania zarówno dla wyspecjalizowanych agencji ochrony jak i klientów indywidualnych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych. Osiągnięcie tych celów strategicznych zależy od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, w tym od czynników o charakterze gospodarczym, regulacyjnym, prawnym, finansowym lub operacyjnym, z których część pozostaje poza kontrolą Spółki i które mogą utrudnić lub uniemożliwić Spółce realizację jej strategii. Istnieje zatem ryzyko, iż ww. projekty ulegną wydłużeniu w czasie lub też Spółka nie osiągnie zakładanych obecnie parametrów związanych z ich realizacją i tym samym możliwości wykorzystania wyników prac nad tymi projektami lub ich późniejsza komercjalizacja staną się ograniczone lub niemożliwe.

Spółka REAKTO Sp. z o.o. powstała w 2020 r. i mimo zrealizowanych do tej pory prac badawczo-rozwojowy, nadal znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. Biorąc pod uwagę wczesny etap rozwoju Spółki, jej działalność obarczona jest ryzykiem niedostosowania działalności operacyjnej do oczekiwań rynku bezzałogowych statków powietrznych, czy ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia. Istnieje w związku z tym ryzyko, że spółka nie osiągnie oczekiwanej pozycji rynkowej i tym samym realizacja założonych celów strategicznych nie będzie możliwa. Zarząd REAKTO zaznacza jednak, iż wskazany czynnik ryzyka jest ograniczony poprzez dotychczasowe osiągnięcia w zakresie B+R, czy nawiązanie relacji z wyspecjalizowanymi podmiotami z branży ochroniarskiej.

Model biznesowy Spółki zakłada stopniowe wprowadzenie technologii bezzałogowych statków powietrznych w modelu anything as a service w fazę komercjalizacji w branży ochrony osób i mienia w 2022 roku. Przyszłe przychody Spółki są zatem zależne od stopnia sukcesu przeprowadzonej komercjalizacji, na który z kolei ma wpływ wiele czynników, w tym niezależnych od Spółki. Podobnie niepowodzenie w uzyskaniu dotacji lub potencjalnego dofinansowania ze środków akcjonariuszy może spowodować, że Spółka nie będzie mogła ukończyć produktu lub fazy komercjalizacji w stopniu pozwalającym na osiągnięcie przychodów. W efekcie, zarówno Spółka, jak i jej akcjonariusze, nie osiągną spodziewanego zysku, a inwestorzy Spółki mogą nie mieć możliwości odzyskania środków zainwestowanych w akcje Spółki.

Projektami mającymi w przyszłości przynosić istotną część przychodów spółki jest opracowanie infrastruktury bezzałogowych statków powietrznych, stacji dokujących oraz oprogramowania do półautonomicznego lub autonomicznego zarządzania tą infrastrukturą. Realizacja tego projektu niesie za sobą ryzyko zmian prawnych w zakresie możliwości wykorzystania i obsługi takich urządzeń i oprogramowania. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (European Aviation Safety Agency) wprowadziła w 2020 roku nowe uregulowania rynku dronów w Europie, których celem jest zapewnienie odpowiedniego rozwoju branży dronów z zachowaniem odpowiedniego bezpieczeństwa. Przekłada się ono na przygotowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) projekt nowelizacji dwóch rozporządzeń dotyczących korzystania z dronów, który zakłada, że osoby, które będą chciały wykorzystywać drony w celach komercyjnych, będą musiały spełnić szereg określonych wymagań. Mimo, że zarząd REAKTO identyfikuje te zmiany prawne jako korzystne dla profesjonalnych firm, to istnieje ryzyko, że regulacje te mogą spowodować zmniejszenie atrakcyjności lub podniesienie kosztowności urządzeń i oprogramowania, składającego się na infrastrukturę REAKTO.

Na rynku działalności REAKTO istnieje systemowe ryzyko pojawienia się innych podmiotów, oferujących produkty i usługi zbliżone do tych oferowanych przez Spółkę. Ponadto może wystąpić nasilenie konkurencji w sektorze ze strony już istniejących uczestników rynku. Czynniki te mogą negatywnie wpłynąć na działalność Spółki, spowodować utratę części klientów jak również ograniczyć jego rozwój. Spółka ogranicza przedmiotowe ryzyko poprzez stałe monitorowanie rynku, pracę nad wysoką jakością oferowanej usługi, potencjalną dywersyfikację działalności, wdrożenie innowacji i dążenie do ciągłego rozwoju własnej działalności.

Wpływ na obecną i przyszłą sytuację finansową REAKTO ma szereg czynników niezależnych od Spółki, w tym mających istotny wpływ na jej koszty działalności. Do czynników tych można zaliczyć między innymi wzrost cen nabywanych przez Spółkę towarów, czy usług, a w szczególności komponentów technologicznych do budowy bezzałogowych statków powietrznych i stacji dokujących. Zarząd zamierza minimalizować to ryzyko, wraz z rozwojem skali działalności, poprzez rozłożenie jednostkowych kosztów na większe przychody. Jeżeli jednak takiemu przyrostowi kosztów nie będzie towarzyszył jednoczesny wzrost przychodów, istnieje ryzyko pogorszenia rentowności osiąganej w ramach działalności Spółki.

Ryzyko wzrostu kosztów działalności Emitenta, w szczególności kosztów komponentów

UWAGA: Inwestycja jest odpowiednia tylko dla Użytkowników, którzy posiadają niezbędne doświadczenie i wiedzę umożliwiające świadome i niezależne podejmowanie decyzji inwestycyjnych przy wystarczającym zrozumieniu ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestycjami na wczesnym etapie oraz rozsądnym uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności oraz są w stanie ponieść wszelkie straty, które mogą wyniknąć z takiej inwestycji (która może być równa całej zainwestowanej kwocie). Taka inwestycja powinna być traktowana jako inwestycja długoterminowa i uzupełniająca w stosunku do istniejących inwestycji w szereg innych aktywów finansowych i nie powinna stanowić większej części portfela inwestycyjnego.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości występowanie istotnych czynników ryzyka związanego z udziałem w Kampanii oraz podjęciem decyzji o zaangażowaniu kapitałowym, spośród których jako najistotniejsze można znaleźć w OSTRZEŻENIU DOTYCZĄCYM RYZYK ZWIĄZANYCH Z UDZIAŁEM W KAMPANII

Media o REAKTO

CZYTAJ WIĘCEJ

"Reakto planuje kampanię crowdfundingu w IV kw., rozważa giełdę ciągu 2-3 lat "

"Reakto sięgnie po crowdfunding"

CZYTAJ WIĘCEJ

"REAKTO planuje kampanię crowdfundingu udziałowego"

CZYTAJ WIĘCEJ
CZYTAJ WIĘCEJ

"Rynek dronów w Polsce mocno się rozwija, a normalizacja przepisów to przyspieszy"

"Krakowski startup REAKTO chce zrewolucjonizować rynek ochrony"

CZYTAJ WIĘCEJ

"REAKTO wykorzysta drony w modelu Anything as a Service"

CZYTAJ WIĘCEJ

KONTAKT

DLA INWESTORÓW

DLA SPÓŁEK

Smartfunds S.A.

ul. Żurawia 6/12

00-515 Warszawa

projekty@smartfunds.pl

inwestor@smartfunds.pl

DOKUMENTY

Kapitał zakładowy 100 000 zł. W pełni opłacony.

KRS: 0000751969 NIP: 1132985401 REGON: 381592360

KRS: 0000751969

NIP: 1132985401

REGON: 381592360